UPIS 2023

Visoka tehnička škola strukovnih studija iz Subotice, upisuje u prvu godinu osnovnih strukovnih studija i master strukovnih studija u školskoj 2023/2024 godini ukupno 236 studenata.


Pripremni kursevi

Pripremi kursevi če biti organizovani u drugoj polovini juna. Tačni termini će biti uskoro postavljeni. Besplatno možete da pogledate i isprobate onlajn pripremu za prijemni ispit.


OBAVEŠTENJE o terminima prvog konkursnog roka za upis studenata u prvu godinu osnovnih strukovnih i master strukovnih studija u školskoj 2023/2024. godini

Prvi konkursni rok:

  • Predaja dokumenata od 19.06.2023. – 27.06.2023. godine (OSS i MSS)
  • Prijemni ispit 29.06.2023. i 30.06.2023. godine (OSS)
  • Pripremni kurs iz Matematike i Osnova računarstva, u periodu od 19.06. 2023. do 23.06.2023. godine (OSS)
  • Raspored pripremnog kursa će se objaviti na sajtu Škole.
Napomena: Bliži uslovi upisa, će se objaviti u Konkursu za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih i master strukovnih studija u školskoj 2023/2024. godini, nakon dobijanja Odluke o broju budžetskih studenata.


Informator

-> Informator za studente

Onlajn priprema za prijemni ispit 2023

-> Uputstvo za preuzimanje zadataka i testova za prijemni ispit
-> Onlajn pripremni kurs na srpskom nastavnom jeziku

Zadaci sa prijemnih ispita

VTŠ zgrada

O nama

Naša Škola, osnovana je 1960. godine i predstavlja jednu od najcenjenijih državnih visokoškolskih ustanova u Srbiji. U proteklih više od pola veka, subotička Visoka tehnička škola, iznedrila je hiljade inženjera u polju tehničko-tehnoloških nauka, koji predstavljaju temelj stručnog kadra industrije u okruženju, ali i šire.

Obrazovni sistem naše ustanove, koji se temelji na obrazovanju orijentisanom ka praksi primenom najsavremenijih naučnih i tehničko-tehnoloških dostignuća, predstavlja osnovu uspeha Visoke tehničke škole strukovnih studija u Subotici. Ako se ovome doda visoko obrazovani i izuzetno motivisani stručni nastavni kadar, te veoma vredni studenti, sa sigurnošću se može konstatovati da ćemo i u budućnosti biti nezaobilazni faktor u oblasti visokog obrazovanja, te da će stručnjaci školovani kod nas biti nosioci razvoja celokupnog društva.

infostud stipendija
Studentski život
icbtech ugovor
PLC takmičenje
Maraton
Infostudentski kutak
Otvoreni dan 2
Otvoreni dan 3
Robot
BizKod 2
Sajam obrazovanja
Apsloventsko veče

ZAŠTO STUDIRATI NA VTŠ SUBOTICA?

Tamaš Kajdoči
Aleksandar Pejić

Zoltan Dukai
Damir Dulić

Ines Kopilović
Nenad Kožul

STUDIJSKI PROGRAMI

Osnovne strukovne studije

Master strukovne studije

Video materijali

Kontakt

Adresa škole:

Visoka tehnička škola strukovnih studija
Marka Oreškoviċa 16
24000 Subotica, Srbija


Telefon: +381-(0)24-655-201
Fax: +381-(0)24-655-255
Broj računa: 840-526666-66

Ako imate neko pitanje, kritiku ili sugestiju slobodno nam se obratite na email: office@vts.su.ac.rs